SKIA067 Suomen kielen päivitystehtävät (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Päivitystehtävät koskevat niitä opiskelijoita, joiden suomen kielen aineopintojen tai suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintojen pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa. Tehtävien tarkoituksena on ajantasaistaa kielitietoutta, ja niihin sisältyy suomen kielen rakennetta ja pedagogista kielitietoutta koskevia harjoituksia. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida suomen kielen rakennetta ajantasaisen kielikäsityksen mukaisesti
  • ymmärtää pedagogisen kielitiedon roolin ja merkityksen äidinkielen opetuksessa. 

Suoritustavat

Ei suoritustapoja