SEPS1016 Current Issues in Sport and Exercise Promotion (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Content

The course consists of a series of lectures given by visiting lecturers who will elaborate on specific areas on the field of Sport and Exercise Psychology.

Completion methods

Participation in the lectures and completing the assignment (1-5 ECTS).

Osaamistavoitteet

On successful completion of this course, student is able to
  • describe and explain on the latest research work in the field of the Sport and Exercise Psychology.

Lisätietoja

Autumn/Spring

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Lectures and Assignments (1–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Participation in the lectures and completing the assignment (1-5 ECTS).

Ei julkaistua opetusta