SAXS2070 Lukioyhteistyöprojekti (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson autenttisena oppimisympäristönä toimii lukiolaisille suunnattu, pääosin digitaalinen saksan kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus. Projektin kautta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan käytännössä kurssikokonaisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä työelämän keskeisiä metataitoja, kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua, ajanhallintaa ja tiimityöskentelyä. 

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Suoritustapaan sisältyy itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely.

Osaamistavoitteet

Projektikurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta

  • lukiolaisille suunnatun opintokokonaisuuden suunnittelu-, toteutus- ja arviointityöstä
  • digitaalisten oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä sekä
  • työelämän metataitojen käytännön soveltamisesta.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät

Oppimateriaalit

Julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely.
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely.

Oppimateriaalit:

Oppimisympäristössä

Ei julkaistua opetusta