SAXS2053 Saksankielinen kaunokirjallisuus (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Avainteksti

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Ole yhteydessä vastuuopettajaan suorittamisohjeiden saamiseksi.

Kuvaus

Opintojaksolla luetaan ja analysoidaan itse valittuja saksankielisiä kaunokirjallisia tekstejä. Teksteinä luetaan alkuperäistä saksankielistä kertoma- tai draamakirjallisuutta tai runoutta. Opintojaksolla opiskelija reflektoi omaa lukukokemustaan sekä analysoi tekstejä käyttäen kirjallisuustieteen käsitteitä ja menetelmiä.

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti, yksin tai pareittain. Lukupaketista ja aikatulusta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on tutustunut itselleen tärkeään osaan saksankielistä kaunokirjallisuutta
  • osaa reflektoida omia lukukokemustaan
  • osaa sijoittaa lukemansa tekstit historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin
  • osaa analysoida kaunokirjallisia tekstejä kirjallisuustieteellisiä käsitteitä ja menetelmiä käyttäen

Esitietojen kuvaus

Suositellaan, että SAXA2021 Lukuloki - välineitä kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittämiseen on suoritettuna tai että se suoritetaan yhtaikaa tämän opintojakson kanssa.


Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Itse valittavat kaunokirjalliset tekstit ja mainittu kirjallisuustieteen perusteos

Kirjallisuus

  • Alo Allkemper & Norbert Otto Eke: Literaturwissenschaft. 5. painos 2016 tai uudempi (Wilhelm Fink, utb)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kaksi lukupäiväkirjaa (10 % opintojakson arvosanasta kumpikin) ja kaikkien tekstien kirjallinen analyysi (80 % opintojakson arvosanasta). Arvioinnin kriteereinä: tekstien valinnan perustelu, tekstien ja niiden historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin ymmärtäminen, kirjailjoista esitetyt taustatiedot, kirjallisuustieteellisten käsitteiden käyttö ja menetelmien soveltaminen ja analyysin argumentointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävät (5–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5

Opetus