SAXS1052 Kieli ja yhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Syventyminen (saksan) kielen muodostumiseen ja kehitykseen sekä puhutun ja kirjoitetun saksan kielen sosiaalisiin rakenteisiin, kielelliseen variaatioon ja muutokseen sosiolingvistiikan ja kielihistorian teorioita apuna käyttäen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä saksan kielen kehityksen eri vaiheet
  • kuvailla saksan kielen keskeisten kehitysvaiheiden pääpiirteet
  • tunnistaa 1900-luvun poliittisten tapahtumien vaikutuksia saksan kieleen
  • tunnistaa alueiden, ajan, sosiaalisten ryhmien ja viestintätilanteiden vaikutuksia (saksan) kieleen

  • eritellä sosiaaliset ryhmät, jotka aiheuttavat kielellistä variaatiota

  • soveltaa sosiolingvistiikan tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä.Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kotitentti

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista teoksista:
1. Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 8. Auflage. 2000.
2. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute. 6. Auflage. 2007.
3. Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 4. Auflage. 2010.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu ja kotitentti.
Arviointiperusteet:
Kotitentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kotitentti
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu ja kotitentti.

Oppimateriaalit:

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista teoksista:

1. Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 8. Auflage. 2000.

2. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute. 6. Auflage. 2007.

Opetus