SAXS1031 Suul­li­nen ja kir­jal­li­nen vies­tin­tä III (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan reseptiivisiä ja produktiivisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja mm. journalistiikan tekstilajien (kirjallinen, kuva- ja videomateriaali) ja (populääri)tieteellisten tekstien välityksellä. Produktiivinen tekstinkäsittely (esim. tiivistelmä, blogi, argumentoiva teksti, reportaasi) perustuu sisällöllisesti johonkin alkutekstiin ja siitä käytyyn keskusteluun.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida erityyppisiä tekstejä erilaisista ajankohtaisista aihepiireistä (esim. saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevat aiheet)
  • johtaa keskustelua ja osallistua siihen eri rooleissa
  • tuottaa erilaisia kirjallisia tekstilajeja
  • argumentoida vakuuttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 

80 %), kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80 %). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuttava säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (väh. 80 %). Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.
Suorituskieli:
saksa

Opetus