SAXS040 Leksikologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksan kielen sanaston rakenteeseen ja tasoihin, sanan-muodostukseen, sanasemantiikkaan ja sanan funktioihin. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Opintojakson suoritustapana on itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa kuvata saksan kielen sanastoa eri näkökulmista
  • osaa analysoida saksankielisen tekstin sanastoon ja sananmuodostukseen liittyviä ilmiöitä leksikologista terminologiaa käyttäen

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Oppimistehtävän analyysissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen, leksikologian terminologian käyttö, taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö.


Kirjallisuus

  • RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des Deutschen: eine Einführung.; ISBN: 3-8233-6128-7
  • LUTZEIER, P.R. (2007): Lexikologie.; ISBN: 3-86057-270-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.
Arviointiperusteet:
Analyyissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen, leksikologian terminologian käyttö, sekä taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Analyyissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen, leksikologian terminologian käyttö, sekä taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö.
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät oppimisympäristöstä tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
  • LUTZEIER, P.R.( 2007): Lexikologie
  • RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des Deutschen: eine Einführung

Opetus