SAXP1008L Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Lukiolaisille suunnattu kurssi

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua opiskelija

- on tutustunut eräisiin keskeisiin, saksankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin

- osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti saksan kielellä

- osaa hyödyntää opettajan antamaa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Ei julkaistua opetusta