SAXL8000 Siltakurssi saksan kielen ja kulttuurin korkeakouluopintoihin (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Avainteksti

Siltakurssi saksan kielen ja kulttuurin korkeakouluopintoihin on suunnattu saksaa jo aiemmin opiskelleille lukiolaisille.

Kuvaus

Kiinnostaako saksan kielen opiskelu? Haluatko kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi? Valmistautua ylioppilaskokeeseen? Saada tuntumaa siihen, millaista saksan kielen yliopisto-opiskelu on?

Siltakurssi saksan kielen ja kulttuurin korkeakouluopintoihin on suunnattu saksaa jo aiemmin opiskelleille lukiolaisille ja se suoritetaan Korkeakouluviikolla 2024.

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia ja tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuurielämään. Opintojakson puitteissa saat halutessasi myös tarkempaa tietoa saksan kielen opinnoista ja opiskelusta Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen eri tutkinto-ohjelmissa sekä tietoa siitä, millaisia työllistymispolkuja opinnot tarjoavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

· on tutustunut saksankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin

· osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään saksan kielellä

· osaa paremmin hyödyntää saamaansa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä 

Lisätietoja

Esitiedot: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.1 tai parempi. 

Taitotasokuvaukset löydät täältä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf

Oppimateriaalit

Löytyvät kurssin työtilasta Moodlesta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina opettajan ohjauksella korkeakouluviikon aikana. Siihen sisältyy sekä Zoom-välitteisiä ryhmäohjaustapaamisia että itsenäistä työskentelyä Moodlessa. Tehtävätyyppeihin sisältyy mm. lukemista, kirjoittamista, kuullunymmärtämistä, rakenne- ja sanastotehtäviä sekä kielen tuottamisen harjoituksia.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu Moodlen tehtäviin ja osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Korkeakouluviikon kurssi 2024 (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, suomi
Ei julkaistua opetusta