SAXA031 Kieliharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja perehtyy jonkin saksankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kieliharjoittelu kehittää myös oma-aloitteisuutta, rohkeutta toimia uudessa ympäristössä, vastuunotto- ja päätöksentekotaitoja sekä kykyä arvioida itseään ja uutta toimintaympäristöä.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopistossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon

b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kieli-kurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu kielialueella (esim. työskentely)

Myös opintojen aloittamista edeltänyt oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi (asiasta sovittava lehtori Bertold Fuchsin kanssa).


Osaamistavoitteet

Kieliharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella
  • on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin
  • on tehnyt havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.

Lisätietoja

Ilmoittaudu opintojaksolle ottamalla yhteyttä vastuuopettajaan (Bertold Fuchs). Häneltä saat tarkemmat ohjeet kieliharjoittelun eri suoritustapoihin, aikatauluihin, oppimispäiväkirjaan sekä paluuorientaatioon liittyen.


Arviointiperusteet

Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella, oppimispäiväkirja kieliharjoittelun aikana sekä  paluuorientaatiotilaisuus.

Suositus ajoituksesta

2. lukuvuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ennen kieliharjoittelun suorittamista ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan minkä jälkeen tarkemmat ohjeet löytyvät opintojakson oppimisympäristöstä.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella, oppimispäiväkirja kieliharjoittelun aikana sekä oppiainekohtainen paluuorientaatiotilaisuus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kieliharjoittelu (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Hyväksytty oleskelu saksan kielialueella
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopistossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon

b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kieli-kurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu kielialueella (esim. työskentely)

Myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi (asiasta sovittava lehtori Bertold Fuchsin kanssa).

Opetus