RUOS2217 Isländska språket och kulturen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opiskelija tutustuu islannin kielen äänne- ja taivutusjärjestelmään sekä islannin kieliopin perusteisiin. Lisäksi opiskelija perehtyy Islannin historiaan, yhteiskuntaan sekä saaga- ja nykykirjallisuuteen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

· hallitsee islannin kieliopin ja fonetiikan perusteet

· tuntee Islannin kulttuuria ja yhteiskuntaoloja

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja oppimistehtävät. Kurssi järjestetään yleensä intensiiviopetuksena. Kurssin vaihtoehtoinen suoritustapa on islannin kielen ja kulttuurin kesäkurssi (esim. https://nordkurs.org).
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien oppimistehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Vaihtoehtoinen suoritustapa arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta