RUOS1220 Tandemkurs (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelija perehtyy tandemopetukseen sekä teorian että käytännön kautta ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tandemopiskelun pedagogisiasovelluksia ja osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen opiskelukokonaisuuden tandemopetuksen menetelmiä hyödyntäen. Tandemopetuksen tavoitteena on madaltaa oppijoiden kynnystä käyttää toista kotimaista kieltä, laajentaa kielellistä repertuaaria ja vahvistaa itsevarmuutta kielenkäyttäjänä. Tandemopetuksessa oppija saa myös mahdollisuuden kielten kontrastiiviseen vertailuun, mikä vahvistaa oppijan kykyä ymmärtää opiskeltavan kielen ilmauksia, sanoja ja rakenteita suhteessa omaan äidinkieleen.

Suoritustavat

Lähitapaamiset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja oman materiaalin laatiminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa toisen kotimaisen kielen käyttäjänä
  • on tietoinen omasta kieli- ja oppimiskäsityksestään
  • tuntee tandemopiskelun pedagogisia sovelluksia
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen opiskelukokonaisuuden tandemopetuksen menetelmiä hyödyntäen sekä
  • ymmärtää paremmin kieltenopettajan työn moninaisuutta.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Lähitapaamiset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja oman materiaalin laatiminen.
Arviointiperusteet:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Lähitapaamiset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja oman materiaalin laatiminen.

Kirjallisuus:
Ei julkaistua opetusta