RUOS112 Svenska som andraspråk (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään ajankohtaisiin ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta nouseviin kielitieteellisiin ja kielididaktisiin aiheisiin.


Suoritustavat

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät TAI lukupiiri ja oppimistehtävät TAI e-tentti.


Arviointiperusteet

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen TAI oppimistehtävät ja essee TAI tenttisuoriutuminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu,
  • kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu,
  • arvioida tutkimuksia kriittisesti ja
  • vertailla eri tutkimussuuntauksia.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.

Esitietojen kuvaus

Aineopinnot pääosin.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan. Kirjatentin materiaali:
Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013). Ks. tiedot alla.

Kirjallisuus

  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. Studentlitteratur. Upplaga 2. (s. 27-543; 633-660; 685-724).; ISBN: 9789144070650

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Ota yhteyttä opettajaan ilmoittautuessasi lukupiirisuoritustapaan. Lukupiirisuoritustapa toteutuu kun ilmoittautuneita on vähintään kolme.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja essee.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
E-tentti, ilmoittaudu myös Examissa.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus:
  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-543; 633-660; 685-724).
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen suoritustapa: lukupiirityöskentely ja oppimistehtävät (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja essee.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Lukupiiritapaamiset ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus:
  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-543; 633-660; 685-724).

Opetus

x

Itsenäinen suoritustapa: e-Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

E-tentti

Oppimateriaalit:
Kurssin kirjallisuus
Kirjallisuus:
  • Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. (s. 27-543; 633-660; 685-724).

Opetus