RUOP206 Kultur och samhälle i Norden (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota myös Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön.

Suoritustavat

Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät TAI e-tentti. Kontaktiopetus sisältää eri opettajien pitämiä luentoja (sisältö voi vaihdella vuosittain) ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • on tutustunut pohjoismaiseen kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta
  • on perehtynyt pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön
  • on perehtynyt Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kulttuuriin, instituutioihin, mediaan ja arkeen 
  • osaa itse hankkia lisätietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä.

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti e-tenttinä opettajan ohjeiden mukaan. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä tai tentin yhteydessä, jos kurssi suoritetaan e-tenttinä.


Suositus ajoituksesta

1. vuosi

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, tentitään kurssikirjallisuus sekä Moodlessa oleva materiaalipaketti opettajan ohjeiden mukaan.  

Kirjallisuus

  • B. Lindroth. (2012). Härlig är Norden: en reporters uppenbarelse.
  • I. Stampe Sletten (toim.). (2004). Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
  • C. Kovero. (2012). På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten. Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät. Kontaktiopetus sisältää eri opettajien pitämiä luentoja (sisältö voi vaihdella vuosittain) ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
E-tentti. Ilmoittaudu myös Examissa ja pyydä ohjeet opettajalta.
Arviointiperusteet:
Tenttisuoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen.
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät. 

Kontaktiopetus sisältää eri opettajien pitämiä luentoja (sisältö voi vaihdella vuosittain) ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.

Oppimateriaalit:

Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan. Jos opiskelija suorittaa kurssin e-tenttinä, tentitään kurssikirjallisuus sekä Moodlessa oleva materiaalipaketti opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus:

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Oppimateriaalit:

E-tentissä tentitään kurssikirjallisuus sekä oppimisympäristössä oleva materiaalipaketti opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus:

Opetus