RUOA204 Språkpraktik (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelu, työskentely tai muu oleskelu ruotsin-, norjan- tai tanskankielisessä ympäristössä kehittää opiskelijan kansainvälistä osaamista, kulttuurintuntemusta ja viestintätaitoja. Oma-aloitteisuus, rohkeus toimia uudessa ympäristössä, vastuunotto- ja päätöksentekotaidot sekä taidot arvioida itseä ja ympäristöä paranevat.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa

b) osallistuminen noin kuukauden mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kielikurssille (esim. Nordkurs)

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu pohjoismaisella kielialueella (esim. työskentely)

Tietyissä tapauksissa myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu Pohjoismaissa voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi.

Ruotsinkielinen raportti ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus ) tai kurssiin osallistumises­ta esitetään kurssista vastaavalle opettajalle. Raportissa opiskelija kuvailee oppimiskokemuksiaan suhteessa aiemmin oppimaansa: mitä havaintoja ja tulkin­toja hän on tehnyt kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä sekä itsestään uudessa ympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan,
  • osaa kommunikoida luontevasti ja tilanteen vaatimalla tavalla syntyperäisten kanssa useissa käytännöllisissä ja sosiaalisissa tilanteissa,
  • pystyy seuraamaan yleiskielistä kerrontaa eri tilanteissa ja medioissa sekä
  • osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta

2. vuosi

Oppimateriaalit

Sovitaan kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ruotsinkielinen raportti ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus) tai kurssiin osallistumisesta esitetään kurssista vastaavalle opettajalle.
Arviointiperusteet:
Raportti ja kieiharjoittelun hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Kieliharjoitteluraportti sekä kieliharjoittelun hyväksytty suorittaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa

b) osallistuminen noin kuukauden mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kielikurssille (esim. Nordkurs)

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu pohjoismaisella kielialueella (esim. työskentely)

Tietyissä tapauksissa myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu Pohjoismaissa voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi.

Ruotsinkielinen raportti ja todistus oleskelusta (esim. työtodistus) tai kurssiin osallistumisesta esitetään kurssista vastaavalle opettajalle. Raportissa opiskelija kuvailee oppimiskokemuksiaan suhteessa aiemmin oppimaansa: mitä havaintoja ja tulkintoja hän on tehnyt kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä sekä itsestään uudessa ympäristössä.

Oppimateriaalit:

Sovitaan kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Opetus