RUOA1216 Svensk fonologi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin käytyään opiskelija on vahvistanut ääntämystaitoaan ja tietojaan ruotsin äänteistä, prosodiikasta ja alueellisesta vaihtelusta. Kurssilla oma ääntäminen ja käytännölliset analyysiharjoitukset kiinnittyvät teoriaan. Hyvä ääntämys on osana suullista kielitaitoa tärkeä taito liki kaikissa tehtävissä työelämässä, ja siksi kurssi sopii niin tuleville opettajille kuin kieliasiantuntijoillekin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät. Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä (joko tiedekuntatentti tai e-tentti). 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • osaa nimetä suomen- ja ruotsinruotsin standardiääntämyksen segmentaaliset ja prosodiset erot, 
 • tuntee artikulaation ohella myös perusteet puheen akustiikasta
 • osaa analysoida puheen ilmiöitä akustisesti tietokoneella (tämä tavoite vain kontaktiopetuksessa)
 • osaa nimetä pääpiirteet ruotsin alueellisista päävarianteista sekä
 • pystyy korjaamaan omaa ruotsin kielen ääntämystään ja antamaan ääntämisneuvoja muillekin, eli oppii myös jossain määrin opettamaan ääntämistä. 

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti. Kontaktiopetuksessa vaihtoehtoisesti myös oppimistehtävät, joihin kurssiarvosana perustuu. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2.-4. vuosi. 

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Kirjallisuus

 • T. Riad. (2014). The phonology of Swedish. Oxford: Oxford University Press.
 • G. Bruce. (2010). Vår fonetiska geografi: Om svenskans accenter, melodi och uttal. Lund: Studentlitteratur.
 • O. Kjellin. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: Teori och metodik för språkundervisningen. Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät. Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi.
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti (joko tiedekuntatentti tai e-tentti). Suositus ajoituksesta: 3.-5. vuosi.
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetuksessa kirjallinen tentti TAI opetuksen yhteydessä annettavat oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Luento-opetuksessa luennoilla jaettava materiaali kurssikirjallisuuden lisäksi. Luentomateriaali perustuu kurssikirjallisuuteen, joten oppimateriaalin määrä ei ole opiskelijalle suurempi luentomuodossa. 

Kirjallisuus:
 • Tomas Riad. (2014). The Phonology of Swedish. Sivut 1-71 ja 253-274. (1. painos).
 • Gösta Bruce. (2010). Vår fonetiska geografi. (1. painos).
 • Olle Kjellin. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen. Sivut 152-180. (1. painos).

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Suorituskieli:
ruotsi
Työskentelytavat:

Kirjatentti (joko tiedekuntatentti tai e-tentti).

Oppimateriaalit:

Kirjatentissä pelkkä kurssikirjallisuus. 

Kirjallisuus:
 • Tomas Riad. (2014). The Phonology of Swedish. Sivut 1-71 ja 253-274. (1. painos).
 • Gösta Bruce. (2010). Vår fonetiska geografi. (1. painos).
 • Olle Kjellin. (2002). Uttalet, språket och hjärnan: teori och metodik för språkundervisningen. Sivut 152-180. (1. painos).

Opetus