RFIS080 Kielenopetuksen teoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Perehtyminen kielenopetuksen historiaan ja nykysuuntauksiin ranskaksi.

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen kielenopetuksen teoriaan ranskankielisen tutkimuskirjallisuuden perusteella

Suoritustavat

Kirjatentti TAI

Oppimistehtävä (esim. kaksi 5-7 sivun esseetä)

Arviointiperusteet

Kirjatentti TAI oppimistehtävä  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kielenopetuksen historian ja nykysuuntaukset sekä teoreettisen viitekehyksen

  • on kehittänyt valmiuksiaan tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti 

Kirjallisuus

  • DESMONS et al. Enseigner le FLE (Français Langue Etrangère) : Pratiques de classe; ISBN: 978-2-7011-4813-7
  • BOYER - BUTZBACH -PENDANX, Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère.; ISBN: 9782190311210
  • GERMAIN, Evolution de l'enseignement des langues : 5000 ans d'histoire, s. 99-310; ISBN: 9782190333533

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus