RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.

Suoritustavat

Oppimistehtävä tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

kirjatentti tai oppimistehtävä, esim. kaksi 5-7 sivun esseetä.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee ranskankielisen kulttuurin tekstien ja diskurssien muotoja ja merkityksiä

  • osaa tulkita kulttuuriviitteitä kontekstissaan.

  • on kehittänyt valmiuttaan tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • on kehittänyt valmiuttaan ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä 

Lisätietoja

Opintojakson kirjallisuus ja ohjeistukset tulee kysyä opintojakson opettajalta.

Kirjallisuus

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti joko tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai e-tenttinä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (Osallistuminen Ranskan instituutin kirjallisuuspalkintoon) (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus