RFIP022 Tekstitaidot ja suullinen ilmaisu (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimista ranskaksi niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään erilaisia suulliseen kielitaitoon, kuullun ymmärtämiseen ja tekstin tuottamiseen liittyviä tehtäviä sekä harjaannutaan toimimaan ryhmässä.  

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja arvioitavien tehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Aktiivisen osallistuminen opetukseen (vähintään 80% luennoista) ja arvioitavien tehtävien suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuoda esiin mielipiteensä, argumentoida ja keskustella ranskaksi -pystyy kirjoittamaan lyhyehkön ranskankielisen asiatekstin
  • hallitsee keskustelu- ja ryhmätyötaitoja kuten puheenvuoron ottamista, puhutteluja ja tervehdyksiä ranskaksi
  • on kehittänyt kykyään tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus