RFIL8000 Siltakurssi ranskan kielen korkeakouluopintoihin (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kiinnostaako ranskan kielen opiskelu? Haluatko kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi? Valmistautua ylioppilaskokeeseen? Saada tuntumaa siihen, millaista ranskan kielen yliopisto-opiskelu on?

Siltakurssi ranskan kielen korkeakouluopintoihin on suunnattu ranskaa jo aiemmin opiskelleille lukiolaisille ja se suoritetaan Korkeakouluviikolla 2024.

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia ja ranskankielisten maiden kulttuurin tuntemusta. Opintojakson puitteissa saat halutessasi myös tarkempaa tietoa ranskan kielen opinnoista ja opiskelusta Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen eri tutkinto-ohjelmissa sekä tietoa siitä, millaisia työllistymispolkuja opinnot tarjoavat. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

· on tutustunut ranskankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin

· osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään ranskan kielellä

· osaa paremmin hyödyntää saamaansa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä 

Esitietojen kuvaus

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.1 tai parempi. Taitotasokuvaukset löydät täältä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf 

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit löytyvät Moodlesta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ranska
Ei julkaistua opetusta