RFIA061 Kieliharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija parantaa kielitaitoaan ja perehtyy Ranskan tai muun ranskankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 

Suoritustavat

Yhden kuukauden opiskelu oppiaineen hyväksymällä kielikurssilla ranskankielisessä maassa tai kahden kuukauden oleskelu ranskankielisessä maassa. Sivuaineopiskelijat käyvät kolmen viikon mittaisen kielikurssin ranskankielisessä maassa tai oleskelevat 1,5 kuukautta ranskankielisessä maassa.
tai
Yhden lukukauden opiskelu Erasmus opiskelijavaihdossa yliopistossa ranskankielisessä maassa.

Arviointiperusteet

Opiskelusta tai oleskelusta esitetty todistus (esim. opintotodistus tai työtodistus) sekä kirjallinen raportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella ranskankielisellä alueella

  • on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin

  • on tehnyt havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan. 

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuotena. 

Esitietojen kuvaus

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. opiskeluvuotena.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oleskelu ranskankielisessä maassa ja oleskelun pohjalta tehty raportti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ranska

Opetus