RFIA028 Kirjallinen taito ja tieteellinen kirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi antaa opiskelijoille yleiskuvan ranskankielisen tieteellisen kirjoittamisen yleisiä tapoja ja tarjoaa heille työkaluja, joita he voivat käyttää koko opintojen ajan. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti. 

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu luokassa tehtyjien harjoitusten/tehtävien tuloksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kirjoittaa sujuvaa ranskankielistä tekstiä, esim. referaatin tai tutkielman

  • hallitsee ranskankielisen kirjallisen viestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen erikoispiirteet ja -säännöt

  • osaa laatia tekstin, joka vastaa ranskalaisten kirjoittajien tyylitajua ja -konventioita 

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • argumentaatiotaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • kyky esittää asiansa vakuuttavasti
  • ryhmätyötaidot

Oppimateriaalit

Opettajan tuottama oppimateriaali 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus