PSYY900 Harjoittelu (ylimääräinen) (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Samat kuin varsinaisessa harjoittelussa PSYSFM90.

Lisätietoja

Mikäli opiskelija suorittaa PSYSFM90 harjoittelua 3 kk, 5 opintopistettä voidaan sijoittaa tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoittelun ja oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta