PSYY2000 Aivotietoa oppimisen tueksi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppiminen perustuu aivojen toimintaan. Oppimista koskevaan aivotutkimukseen on vaikeaa olla törmäämättä, mutta miten erottaa hype tieteellisestä tiedosta? Opintojaksolla tutustut oppimisen ja hyvinvoinnin aivoperustaan sekä sen kehitykseen alan huippuasiantuntijoiden kanssa. Millaisiin aivomekanismeihin nojaa onnistunut oppimiskokemus? Entä mitä tapahtuu aivoissa silloin, kun keskittyminen ei suju? Opintojakso tukee ja inspiroi opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen suunnittelua aivotutkimuksen näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija
  • On tutustunut eri aivotutkimusmenetelmiin

  • Osaa suhtautua kriittisesti aivotutkimusväitteisiin mediassa

  • Osaa tulkita oppimisympäristöjen tapahtumia aivojen toiminnan näkökulmasta

  • Omaa perustietoa aivojen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen yhteyksistä 

Lisätietoja

Opintojakso soveltuu opetusalan työntekijöille, mutta se sopii myös kaikille oppimisesta kiinnostuneille. Oppimateriaali on helposti saatavilla. 

Esitietojen kuvaus

Ei esitietoja

Oppimateriaalit

Luento- ja muut videotallenteet, verkko-oppimateriaalit 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkko-opiskelu
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opiskelu, (JYU avoin) (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus