PSYS4700 Hyvinvointi ja motivaatio työelämässä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa syvennytään joihinkin relevantteihin ja ajankohtaisiin työ- ja organisaatiopsykologian alan keskeisiin teemoihin tai ilmiöihin. Opintojaksolla hyödynnetään ajankohtaista työelämään liittyvää tutkimustietoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä työ- ja organisaatiopsykologian joistakin keskeisistä aihepiireistä ja ilmiöistä, jotka liittyvät hyvinvointiin ja/tai motivaatioon työelämässä. Opintojakson teemat voivat liittyä työ- ja organisaatiopsykologian alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja/tai muihin kulloinkin ajankohtaisiin työelämäteemoihin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään ja/tai muuhun työskentelyyn perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
: Opintojakso arvioidaan kirjalliseen tehtävään ja/tai muuhun työskentelyyn perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

: Luennot ja kirjallinen tehtävä/muu työskentely. Opintojakso voidaan järjestää yliopistollisena yhteisopetuksena.     

Opetus