PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä harjoitellaan ja analysoidaan tilanteita ryhmässä. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykologin ammatin haastattelu- ja vuorovaikutustilanteiden erityispiirteet. Harjoitusten kautta opiskelija kykenee soveltamaan saamaansa tietoa osana ammatillista vuorovaikutusta.

Lisätietoja

Vain psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa opiskeleville. 

Oppimateriaalit

KOSKI-JÄNNES, A., RIITTINEN, L. & SAARNIO, P. (2008). Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. 

TAI

NAAR-KING, S. & SUAREZ, M. (2011). Motivational interviewing with adolescents and young adults. New York: Guilford. 

TAI

Muu tentaattorin ilmoittama kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pakollinen läsnäolo luennoilla ja harjoitusryhmässä.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Harjoitusryhmä (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus