PSYA1901 Psykologian erityisopinnot (1–20 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojaksoon voi sisällyttää psykologian laitoksen järjestämää opetusta, esimerkiksi vanhenemisen psykologiasta, johtamisen psykologiasta, oppimisvaikeuksista, Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuudesta. Opintojakso voi koostua esimerkiksi ulkomaisista tai toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista. Opintojaksoon voi liittää myös laitoksen tai Psykonetin järjestämiä erikoiskursseja sekä psykologian alan kansallisiin tai kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin liittyviä oppimistehtäviä (esim. oppimispäiväkirja tai oma tieteellinen esitys konferenssissa). 


Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tekemällä kirjallisuuskatsauksen (5 op).

Mahdollisesti tarjottavat kurssit ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on erityistietämystä yhdeltä tai useammalta psykologian alueelta.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallisuuskatsaus tai muu tentaattorin kanssa sovittava suoritustapa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja, tieteellinen esitys, kirjallisuuskatsaus tai muu tentaattorin kanssa sovittava suoritustapa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5.
Valitaan epäluku osaa
Suoritustapojen osat
x

Sivuaineopiskelijoiden kirjallisuuskatsaus (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan suoritustavasta riippuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) tai hyväksytty / hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirajallisuuskatsaus.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (1–5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta