PSYA120 Neuropsykologia II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tarkastellaan kehityksen, muistin ja oppimisen, aistimisen ja havaitsemisen, tajunnan tilojen ja tarkkaavaisuuden, kielen, tunteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen hermostollista perustaa. Lisäksi tarkastellaan psykologien yleisesti hoitamien toimintahäiriöiden ja niiden hoidon aivoperustaa; esimerkkeinä ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia, stressi ja syömishäiriöt. Kurssilla perehdytään myös neuropsykologiseen arviointiin ja kuntoutukseen tarkastelemalla neurologisia häiriöitä ja neuropsykologiaisa oireyhtymiä. Käydään läpi aivokuvantamisen perusmenetelmät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon käyttäytymiseen vaikuttavien biologisten järjestelmien ja niiden häiriöiden vaikutuksen ihmisen käyttäytymisen selittämisessä. Opiskelijan valmius lukea ja arvioida englanninkielistä alkuperäistutkimusta aiheesta lisääntyy.

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

BANICH, M. T., & COMPTON, R. J. (2018). Cognitive neuroscience. Cambridge University Press. Fourth edition. Kirjan kappaleet 8-17.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erin-omainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Opetus