POLS3018 Politiikantutkimuksen nykydebatteja (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kansainvälisen tutkimuksen kenttään tutustuminen.

Kuvaus

Oman tutkimusalan kansainvälisiin debatteihin perehtyminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tottuu seuraamaan ja hahmottamaan oman tutkimusalan uusia kansainvälisiä debatteja ja teorian kehittymistä hallitsemillaan kielialueilla. Tavoitteena on myös tottua lukemaan muiden tutkijoiden argumentatiivisia strategioita sekä oppia sijoittamaan oma tutkimusperspektiivi korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen kenttään

Lisätietoja

Teaching in english 2021-2022. 

Oppimateriaalit

Tentaattorin kanssa sovitaan oman tutkimusaiheen mukainen kokoelma julkaistua tutkimusta.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Teaching in english academic year 2021-2022. Kansainvälisen keskustelun seuraaminen tieteellisistä aikakauslehdistä ja vastaavista tutkimusjulkaisuista. Niiden pohjalta kirjoitettava kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Analyyttisen otteen käsitteellisyys ja tarkkuus, ei vain informaation poimimisen mielessä, vaan myös muiden tutkijoiden strategioiden tulkinnassa ja alan tutkimuskentän ominaisuuksien hahmottamisessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus