POLS3017 Maailmanpolitiikan teoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Maailmanpolitiikan teoriaan tutustuminen. Teaching in english on academic year 2021-2022.

Kuvaus

Maailmanpolitiikan teorian keskeisiin klassikoihin ja uudempaan ajatteluun perehtyminen.

Osaamistavoitteet

Maailmanpolitiikan erilaisten teoriatraditioiden kriittinen hahmottaminen ja ymmärtäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita maailmaa poliittisena tilana, jossa on historiallisten prosessien kautta muodostuneet elementit ja jossa pelataan erilaisia poliittisia, sotilaallisia, taloudellisia ja kielellisiä pelejä.

Lisätietoja

Teaching in english on academic year 2021-2022. 


Kirjallisuus, mikäli opetusta ei järjestetä lukukauden aikana. Valitaan Bliddalin teos sekä klassikoista valitaan yksi.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan kurssilla. Kirjallisen tehtävän materiaali kirjallisuusluettelossa.


Yhteinen teos:

Bliddal, H. et al (toim.): Classics of International Relations (Ebrary) 978-0-20376-147-2


sekä YKSI seuraavista:


Bull, H.: The Anarchical Society

0-333-19914-6


Buzan, B.: From International to World Society? (Ebrary)

0-521-83348-5

0-521-54121-2

978-0-511-1861-3


Carr, E.H.: The Twenty Years’ Crisis 1919-1939

0-333-96375-X
0-333-96377-6

978-1-34995-076-8


Waltz, K.: Theory of International Politics

978-1-57766-670-7


Wendt, A.: Social Theory of International Politics

0-521-46557-5

0-521-46960-0

978-0-51100-417-9

Kirjallisuus

  • Bliddal, H. et al (toim.): Classics of International Relations (Ebrary) 978-0-20376-147-2
  • Bull, H.: The Anarchical Society 0-333-19914-6
  • Buzan, B.: From International to World Society? (Ebrary) 0-521-83348-5 0-521-54121-2 978-0-511-1861-3
  • Carr, E.H.: The Twenty Years’ Crisis 1919-1939 0-333-96375-X 0-333-96377-6 978-1-34995-076-8
  • Waltz, K.: Theory of International Politics 978-1-57766-670-7
  • Wendt, A.: Social Theory of International Politics 0-521-46557-5 0-521-46960-0 978-0-51100-417-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja/tai kirjallinen tehtävä. Teaching in english on academic year 2021-2022.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus