POLS3015 Taiteen poliittinen tulkinta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla tutustutaan estetiikan ja politiikantutkimuksen lähtökohtiin taiteen tulkinnassa.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan eri esimerkkien ja teorioiden kautta politiikantutkimuksen lähtökohtiin taiteen tulkinnassa. Opintojakson kuluessa syvennytään tarkastelemaan taiteen poliittisuutta sekä median rooleja poliittisuuden ymmärtämisessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee politiikan teorian ja taiteentulkinnan keskeistä kirjallisuutta. Hänellä on valmius lähestyä monitieteisesti vähintään yhtä taiteen genreä ja pohtia myös median roolia poliittisen ymmärryksen muodostuksessa.

Esitietojen kuvaus

Suositeltavana yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Esseesuoritukseen valitaan kaksi seuraavista teoksista:

Hyvärinen, M. & Muszunski, L. (toim.) (2008): Terror and the Arts: Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. Palgrave Macmillan.

Lindroos, K. & Möller, F. (toim.) (2016): Art as a Political Witness. Barbara Budrich Publishers.

Bleiker, R. (toim.) (2018) Visual Global Politics. Routledge.

Kirjallisuus

  • Hyvärinen, M. & Muszunski, L. (toim.) 2008: Terror and the Arts: Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. Palgrave Macmillan. 978-0-230-60671-5 (s), 978-0-230-61413-0 (e-kirja)
  • Lindroos, K. & Möller, F. (toim.) 2016: Art as a Political Witness. Barbara Budrich Publishers. 978-3-847-40580-1 (n), 978-3-847-40973-1 (e-kirja)
  • Bleiker, R. (toim.) (2018) Visual Global Politics. Routledge. 9780415726078 (n), 9781315856506 (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
20-24h kontaktiopetusta ja työryhmätyöskentely. Luennot pidetään lähiopetuksena 3. periodissa.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu työryhmätyöskentelyyn (50%) ja kirjalliseen tehtävään (50%).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Essee, johon opintojakson vastuuhenkilö antaa ohjeistuksen.
Arviointiperusteet:
Essee (100%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Essee, johon kurssin vastuuhenkilö antaa ohjeistuksen.

Opetus