POLS3014 Poliittinen analyysi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimusmenetelmäosaamisen syventäminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tekemään metodisia valintoja monipuolisesta aineistojen ja lukutapojen joukosta, ottamaan ne käyttöön omassa maisterintutkielmassa ja näiden taitojen pohjalta toteuttamaan tutkimuksensa järkevällä tavalla. Lisäksi opiskelija oppii kriittisen ajattelun sekä suullisen ja kirjallisen kommunikaation taitoja.

Lisätietoja

Kontaktiopetus ja/tai kirjallinen työ. 

Esitietojen kuvaus

Opintojakso kannattaa suorittaa siinä vaiheessa, kun maisterintutkielman aihepiiri, aineisto ja metodi ovat alustavasti selvillä. Suorituksesta saa parhaan hyödyn gradutyön alkuvaiheessa.

Oppimateriaalit

Kirjallisen työn oppimateriaalit sovitaan tentaattorin kanssa. Alla esimerkkiteoksia oppimateriaaleiksi. Muutkin tentaattorin kanssa sovitut teokset käyvät.


Valitaan YKSI seuraavista analyysimenetelmistä:


Poliittinen kuvatulkinta

Banks, M.: Visual Methods in Social Research.

Koski, A.: Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa.


Narratiivianalyysi

Boje, D.: Narrative Methods for Organizational and Communication Research.

Miller, H.: Governing Narratives: Symbolic Politics and Policy Change.


Hallinnallisuustutkimus

Dean, M.: Governmentality: Power and Rule in Modern Society.

Walters, W. & Haahr, J.: Governing Europe: Discourse, Governmentality and European Integration.


Retoriikka

Garsten, B.: Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment.

Hart, R.: Modern Rhetorical Criticism.

Hirschman, A.: The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy.

Nelson, J.: Tropes of Politics: Science, Theory, Rhetoric, Action.


Käsitehistoria

Koselleck, R.: Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten

Koselleck, R.: Futures Past: On the Semantics of Historical Time.

Skinner, Q.: Visions of Politics vol. 1: Regarding Method.

Sebastián, J. (toim.): New Approaches to Conceptual History: Political Concepts and Time.


Diskurssianalyysi

Torfing, J.: New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek.

Wodak, R.: The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual.


Parlamentarismin tutkimus

Palonen, K: From Oratory to Debate: Parliamentarisation of Deliberative Rhetoric in Westminster.

Palonen, K: Parliamentary Thinking.

Kirjallisuus

 • Banks, M.: Visual Methods in Social Research. 0-7619-6364-2 (n) 0-7619-6363-4 (s) 978-0-85702-028-4 (e-book)
 • Koski, A.: Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa. 952-5169-36-7
 • Boje, D.: Narrative Methods for Organizational and Communication Research. 0-7619-6586-6 (s) 0-7619-6587-4 (n) 978-1-84920-949-6 (e-book)
 • Miller, H.: Governing Narratives: Symbolic Politics and Policy Change. 978-0-81731-773-7 978-0-81738-628-3 (e-book)
 • Dean, M.: Governmentality: Power and Rule in Modern Society. 978-1-84787-384-2
 • Walters, W. & Haahr, J.: Governing Europe: Discourse, Governmentality and European Integration. 978-0-41532-198-3 (s) 0-203-33875-8 (e-book)
 • Garsten, B.: Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment. 0674021681 (2006) 978-0-67403-229-3 (e-book, 2006) 978-0-67403-751-9 (e-book, 2009)
 • Hart, R.: Modern Rhetorical Criticism. 0205377998
 • Hirschman, A.: The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy. 0-674-76868-X
 • Nelson, J.: Tropes of Politics: Science, Theory, Rhetoric, Action. 978-0-29915-834-7 978-0-29915-833-0 (e-book)
 • Koselleck, R.: Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten 978-3-518-28357-8
 • Koselleck, R.: Futures Past: On the Semantics of Historical Time. 978-0-23150-204-7 (e-book)
 • Skinner, Q.: Visions of Politics vol. 1: Regarding Method. 978-0-521-58926-0 978-0-511-06579-8 (e-book)
 • Sebastián, J. (toim.): New Approaches to Conceptual History: Political Concepts and Time. 978-84-8102-609-2
 • Torfing, J.: New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek. 0-631-19558-0 0-631-19557-2
 • Wodak, R.: The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. 978-0-23001-881-5 (s) 978-0-23030-075-0 (n)
 • Palonen, K: From Oratory to Debate: Parliamentarisation of Deliberative Rhetoric in Westminster. 978-3-84872-913-5
 • Palonen, K: Parliamentary Style of Thinking. 978-3-319-90532-7 978-3-319-90533-4 (e-book)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus koostuu luennoista ja harjoitustyöstä, jossa opiskelija opettelee soveltamaan valitsemaansa metodia gradutyönsä aineistoon.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu seminaarityöskentelyyn (100%).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen työ. Teokset sovitaan tentaattorin kanssa niin, että ne vahvistavat opiskelijan gradutyön metodia. Suoritukseen sisältyy valittuihin kirjoihin perehtyminen ja niiden esittelemien metodien testaaminen oman aineiston koepalaan.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu esseeseen (100%).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus