POLM4003 Politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä 3 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mahdollinen tutkijan järjestämä erikoiskurssi.

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan poliittisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten politiikka-alueiden erikoisluonnetta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä liittyen maailmanpolitiikan käsitteistöön, propagandaan ja retoriikkaan.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Alla olevassa luettelossa on kokoelma kirjastossa olevia käyttökelpoisia kirjoja tutkimusalalta, joita voidaan opetuksessa käyttää. Ne ovat myös tarpeellisia niin tutkijoille kuin gradun ja kandintöiden tekijöillekin.

Kirjallisuus

  • Agnew, J.: Geopolitics: Re-visioning World Politics 0415310067 0415310075 978-0-20341-373-9 (e-book)
  • Jackson, P.T.: Civilizing the Enemy 978-0-47209-929-0 978-0-47206-929-3 978-0-47202-228-1 (e-book)
  • Holsti, K.: Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics 0-521-83403-1 0-521-54192-1 978-0-51116-416-3 (e-book)
  • Kuusisto, R.: Western Definitions of War in the Gulf and in Bosnia: The Rhetorical Frameworks of the United States, British and French Leaders in Action. 951-653-301-9
  • Lasswell, H.: Propaganda Technique in World War 0-262-12044-5 0-262-62018-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus kirjallisine tehtävineen, ei vuosittain.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus