POLM4002 Politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä 2 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mahdollinen tutkijan järjestämä erikoiskurssi.

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan poliittisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten politiikka-alueiden erikoisluonnetta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä Eurooppa-politiikkaan liittyen.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Alla olevassa luettelossa on kokoelma kirjastossa olevia käyttökelpoisia kirjoja tutkimusalalta, joita voidaan opetuksessa käyttää. Ne ovat myös tarpeellisia niin tutkijoille kuin gradun ja kandintöiden tekijöillekin.

Kirjallisuus

  • Schmidt-Gleim, M. & Wiesner, C. (toim.): Meanings of Europe. 978-0-41585-706-2 978-0-20379-563-7 (e-book)
  • Rosamond, B.: Theories of European Integration. 0-312-23119-9 0-312-23120-2 0-333-64716-5 0-333-64717-3
  • Smith, A. (toim.): Politics and the European Commission. 978-0-415-32407-6 978-0-415-42972-6 978-0-203-35688-3 (e-book)
  • Kauppi, N.: Democracy, Social Resources and Political Power in the European Union. 978-0-7190-7058-7 978-0-7190-7059-4
  • Kauppi, N. (toim.): A Political Sociology of Transnational Europe. 978-1-907301-34-6
  • Ross, G.: Jacques Delors and European integration. 0-7456-1246-6 0-7456-1247-4 978-0-7456-1247-8

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus kirjallisine tehtävineen, ei vuosittain.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus