POLM4001 Politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä 1 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mahdollinen tutkijan järjestämä erikoiskurssi.

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan poliittisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten politiikka-alueiden erikoisluonnetta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä liittyen poliittiseen ajatteluun ja kansalaisosallistumiseen.

Oppimateriaalit

Kontaktiopetuksen materiaali ilmoitetaan kurssilla.


Alla olevassa luettelossa on kokoelma kirjastossa olevia käyttökelpoisia kirjoja tutkimusalalta, joita voidaan opetuksessa käyttää. Ne ovat myös tarpeellisia niin tutkijoille kuin gradun ja kandintöiden tekijöillekin.

Kirjallisuus

  • Kohler-Koch, B. & Quittkat, C. 2013: De-mystification of participatory democracy: Eu-governance and civil society. Oxford University Press 978-0-191-66210-2 (e-kirja)
  • Della Porta, D. 2015: Social Movements in times of Austerity: bringing capitalism back into protest analysis. Polity. 978-0-7456-8858-9 (s), 978-0-7456-8859-6 (n), 978-0-7456-8860-2 (e-kirja)
  • Delanty, G. 2000: Citizenship in a global age: society, culture, politics. Open University Press. 0-335-20489-9 (n), 0-335-20490-2
  • Achen, C. & Bartels, L. 2016: Democracy for realists: why elections do not produce responsive government. Princeton University Press. 978-0-691-16944-6 (s)
  • Griggs, S., Norval, A. & Wagenaar, H. (toim.) 2014: Practices of Freedom: decentered governance, conflict and democratic participation. Cambridge University Press. 978-1-107-29695-4 (e-kirja)
  • Isin, E.F. & Nielsen, G.M. (toim.) 2008: Acts of Citizenship. Palgrave Macmillan. 1-842-77951-6 (s), 1-842-77952-4 (n), 978-1-848-13263-4 (e-kirja)
  • Michels, R. 1986: Puoluelaitos nykyajan demokratiassa. Werner Söderström Osakeyhtiö. 951-0-13573-9 (n)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus kirjallisine tehtävineen, ei vuosittain.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta