PEOP0300 Perheen voimavarat ja tuki (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tutkimustietoa perheen voimavaroista ja haasteista. Opit tuntemaan perheiden tuen tarpeita ja moniammatillisen tukemisen keinoja erilaisissa perhetilanteissa.

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan perheen ja vanhemmuuden haasteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita perhearjessa sekä erilaisissa elämäntilanteissa. Opintojakso tarjoaa tietoa perheen ja ammattilaisten yhteistyöstä, perheen voimavaroista ja tuen keinoista eri näkökulmista katsottuna. Teemoina ovat esimerkiksi vammaisuus, käyttäytymisen haasteet, maahanmuuttajuus, päihdeongelmat ja ero perheessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan sekä perhettä että vanhemmuutta perhearjessa ja perhekontekstissa teorioiden ja tutkimusten kautta. Hän ymmärtää perheessä olevaa erityistilannetta perheen voimavarat ja tuen tarpeet huomioiden. Opiskelija oppii tarkastelemaan ja pohtimaan perheen tukemisen keinoja soveltavasta näkökulmasta.

Oppimateriaalit

· Castren, A-M. 2009. Onko perhettä eron jälkeen? Helsinki: Gaudeamus. ( myös e-kirjana 2019)

· Hakulinen,T., Laajasalo, T. & Mäkelä, J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen : Teoriasta käytäntöön. Ohjaus 9/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (verkkomateriaali)

· Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoituksia ratkomassa. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana)

· Lisäksi artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla

· Luentotallenteet

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Verkkotentissä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus