PEOP0200 Perhesuhteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Perehdy perheen ihmissuhteisiin elämänkulun eri vaiheissa. Saat tutkimustietoa erityisesti parisuhteesta, vanhemmuudesta, sisaruudesta ja isovanhemmuudesta.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan perheeseen ja sen suhteisiin elämänkulun eri vaiheissa. Keskeisiä sisältöjä ovat perheen elämänkulku, perheen kiintymyssuhteet ja perheen vuorovaikutus. Niitä tarkastellaan valinnaisessa, syventävässä teemassa erityisesti parisuhteen, vanhemmuuden, sisaruuden tai isovanhemmuuden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan perheen kiintymys- ja vuorovaikutussuhteita elämänkulun eri vaiheissa. Opiskelija oppii hyödyntämään tutkimustietoa ajattelussaan ja kirjoittamisessaan.

Oppimateriaalit

· Jokinen, K. & Mikats, J. 2018. Lähisuhteet lasten arjessa. Teoksessa P. Eerola & H. Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 49-65.

· Ruoppila, I. 2014. Elämänkulun teoria perhetutkimuksessa. Teoksessa R. Jallinoja, H. Hurme & K. Jokinen (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus. (myös e-kirjana)

· Sinkkonen, J. 2019. Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Helsinki: Duodecim. (myös e-kirjana)

· Lisäksi opintojakson eri teemoihin (parisuhde, vanhemmuus, sisaruus ja isovanhemmuus) liittyvä lähdemateriaali, joka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Verkkotentissä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus