PEOP0100 Moninainen perhe (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tarkastele perhettä eri suunnista. Tutustu perhetutkimuksen käsitteisiin ja suuntauksiin. Miltä elokuvan tai kirjallisen teoksen perhe näyttää niiden valossa?

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja erilaisia perhemuotoja tuoreen tutkimus- ja tilastotiedon valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää perheen monimuotoisuuden ja tuntee perheen erilaiset määrittelyt. Hän hahmottaa monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavat, erottaa arkitiedon tutkimustiedosta ja pystyy tarkastelemaan kokemuksia perheestä tieteellisen tiedon valossa. Opiskelija oppii perhetilastojen ja tieteellisten tekstien lukutaitoa sekä tieteellistä kirjoittamista.

Oppimateriaalit

· Johdatusluento perhetutkimukseen

· Castren, A. & Högbacka, R. 2014. Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa. Sosiologia 2, 106-122.

· Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus (Myös e-kirjana). Soveltuvin osin.

· Nätkin, Ritva. 2018. Perheen ja sukulaisuussuhteiden tulevaisuudenvisiot. Gerontologia 3, 163-174.

· Tuoreet perhetilastolähteet, joita päivitetään ja jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa

· Lisäksi artikkeleita, jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus