PEOA1500 Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus perheessä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus eri perheenjäsenten näkökulmista. Miten kohdata ja tukea moninaisuutta perheiden kanssa työskennellessä?

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen perheessä sekä lasten ja nuorten että aikuisten näkökulmista.


Opintojaksolla tutustutaan esimerkiksi polyamoriaan, intersukupuolisuuteen ja sukupuoli-identiteetin tutkimiseen.


Tarkastelussa ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, mahdollisuudet heidän kasvunsa tukemiseen sekä perhepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset monimuotoisissa perheissä.


Opintojaksolla käsitellään myös uskonnon ja kulttuuritaustan merkitystä aihepiiriin liittyviin yksilöllisiin kokemuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tutkimusta ja käytännön esimerkkejä yhdistämällä keskustella analyyttisesti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemoista perhekontekstissa

- ymmärtää moninaisuuden kohtaamista ja tukemista erityisesti sosiaalityön näkökulmasta

- hahmottaa opintojakson aihepiiriin kytkeytyviä hyvinvointiin, lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä

- on harjaantunut lukemaan aihepiiriin liittyvää tieteellistä tekstiä sekä suomeksi että englanniksi

- kykenee laatimaan aihepiiriin liittyvän kirjallisen työn tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

Oppimateriaalit

· Moring, Anna. 2013. Oudot perheet – Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa Väitöskirja: Helsingin yliopisto

· Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä (Unipress 2017), soveltuvin osin

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Ei suoritustapoja