PEOA1400 Monikulttuurinen perhe (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Syvenny monikulttuurisuuteen maahanmuuttajaperheiden, monisukupolvisuuden ja uskontojen näkökulmista. Miten kulttuuri ja katsomus vaikuttavat perhekäsityksiisi?

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan perheiden ja parisuhteiden monikulttuurisuutta, maahanmuuttajaperheitä ja niiden monisukupolvisuutta, erilaisia perhekulttuureja, monikulttuurisuuskasvatusta sekä perheiden uskonnollisuutta ja uskontolukutaitoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut perheiden kulttuuriseen moninaisuuteen, erilaisiin perhekulttuureihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin

- ymmärtää monikulttuurisuuden käsitteen laaja-alaisuuden ja tuntee siihen liittyviä lähikäsitteitä ja perhetutkimusnäkökulmia

- pystyy pohtimaan omaan ajatteluun ja toimintaan vaikuttavia kulttuurisia ja katsomuksellisia tekijöitä

- pystyy arvioimaan perhekulttuureista, katsomuksista ja uskonnoista käytävää julkista keskustelua

- pystyy omaksumaan oppikirjoista ja tutkimusartikkeleista niiden keskeiset tiedot ja soveltamaan tietoa etätentissä

Oppimateriaalit

Tenttiin opiskeltavat lähteet:

• Haapasaari, Osku & Korhonen, Elina. 2014. Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa. Väestöliitto. Verkossa: http://vaestoliitto-fi.directo.fi/@Bin/bf9daa75e2211e62c22cac526cea5ecb/1615410179/application/pdf/3098673/MIK%C3%84PERHE_nettikirja.pdf
• Timmerman, Christiane. 2016. The necessity of valying ethno-cultural diversity. Routledge (myös e-kirjana)

Lisäksi neljä lähdettä seuraavista. Lähteet liittyvät kolmeen teemaan (monikulttuuriset parisuhteet/monikulttuurinen isovanhemmuus/uskonto). Voit valita 4 lähdettä vapaasti joko kahteen tai kaikkiin kolmeen teemaan liittyen.

• Häkkinen, Anne 2020. Ylirajainen avioliitto: Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 34. Verkossa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68094
• Nissi, Kaisa. 2017. Uskonnot, kulttuurit ja perhe: etnologinen tutkimus monikulttuuristen liittojen kerronnoista Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 12. Verkossa: https://docplayer.fi/107250163-Uskonnot-kulttuurit-ja-perhe.html


• Hossaina, Ziarat, Eisberg, Giovanna & Scwalb, David 2018. Grandparents’ social identities in cultural context. Contemporary Social Science 13, 275–287. https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1433315
• Jackson, Kelly, Mitchell, Felicia, Snyder, Cyndy & Samuels, Gina 2020. Salience of ethnic minority grandparents in the ethnic-racial socialization and identity development of multiracial grandchildren. Identity: An International Journal of Theory and Research 20, 73-91. https://doi.org/10.1080/15283488.2020.1728535


• Dollahite, David, Marks, Loren & Dalton, Hilary 2018. Why religion helps and harms families: A conceptual model of a system of dualities at the nexus of faith and family life. Journal of Family Theory & Review. https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1111/jftr.12242
• Rissanen, Inkeri, Ubani, Martin & Sakaranaho, Tuula. 2020. Challenges of religious literacy in education: Islam and the governance of religious diversity in multi-faith schools.Teoksessa T. Sakaranaho, T. Aarrevaara & J. Konttori (toim.) The challenges of religious literacy. The case of Finland. Springer. (e-kirja) https://doi.org/10.1007/978-3-030-47576-5

 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja