OTTO100 Tekstiilityön valmistavat opinnot (valinnainen) (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

participation in workshops

Arviointiperusteet

active participation, craft products

Osaamistavoitteet

-

Oppimateriaalit

TBA

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
active participation, craft products
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta