OTPP1050 Valinnainen opintojakso (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Soveltuvat perusopintotasoiset korkeakoulujen valinnaiset kurssit yhteensä 5 op:n laajuisena.

Esimerkiksi TIEPE161 Opetusteknologia 3 op, ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon 2 op, ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen 2-4 op, HTKA112 Pelin lumo - - Nä­kö­kul­mia di­gi­taa­li­siin pe­lei­hin 5 op, TIEA219 Pelisuunnittelu, 5 op, NKTA101 Pelien tuntemus, 5 op tai erikseen sovitusti opintojakson vastuuopettajan kanssa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on täydentänyt ja laajentanut asiantuntemustaan oppimisen teknologioiden alueella oman tieteenalan tai sitä tukevien tieteenalojen opintojaksolla/-jaksoilla.

Esitietojen kuvaus

OTPP1010 Oppimisen teknologioiden ja niiden pedagogiikan sekä oppimisteorioiden perusteet

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta