OTPP1020 Hybridit oppimisympäristöt ja niiden pedagoginen kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hybridit oppimisympäristöt ja niiden pedagogisen kehittämisen perusteet; nykypäivän ja tulevaisuuden teknologiat oppimisen välineinä; vuorovaikutteiset verkko-oppimisympäristöt; teknologisten oppimisympäristöjen toimintaperiaatteet; muuttuvat roolit teknologiaa hyödyntävässä oppimisessa; pelit ja pelillistäminen; oppimisen laajennetut todellisuudet (VR, AR, MR); simulaatiot; keinoäly ja adaptiivisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • pystyy arvioimaan ja hyödyntämään erilaisten oppimisympäristöjen soveltuvuutta ja käytettävyyttä oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa

  • on omaksunut erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen osana tulevaa opettajan asiantuntijuutta.

  • ymmärtää teknologisten oppimisympäristöjen toimintaperiaatteita

  • pystyy yhdistämään erilaisia oppimisympäristöjä mielekkäiksi oppimista edistäviksi kokonaisuuksiksi

  • on omaksunut rohkean, kokeilevan ja innostuneen tavan käyttää oppimisen teknologioita sekä uskaltaa rohkeasti ennakoida ja visioida koulumaailman teknologista kehitystä

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta