OLUM1050 Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla perehdytään lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, luku- ja kirjoitusmotivaatioon sekä sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen.

Kuvaus

 • lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • sadutus
 • sanataide
 • monilukutaito ja uusi kirjoittaminen
 • yhteisöllinen kirjoittaminen
 • luku- ja kirjoitusmotivaation tukeminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajeja ja ilmiöitä
 • ymmärtää kirjallisuuden käytön merkityksen osana kaikkea opetusta
 • on perehtynyt tietoon lukemisen ja kirjoittamisen monimuotoisuudesta ja lukemisen merkityksellisyydestä
 • osaa hyödyntää monipuolisia ja yhteisöllisiä kirjoittamisen ohjaamisen menetelmiä sekä tukea luku- ja kirjoitusmotivaatiota
 • osaa soveltaa sanataiteen, sadutuksen, uuden kirjoittamisen ja digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa.

Lisätietoja

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).


Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Aerila, J. & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä – Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Ekström, N., Puikkonen, E. & Suoniemi, K. (toim.) (2019). Sanataidetta on! – Työtavat, tekijät ja teoria. Turku: Kirjan talo.
 • Heikkilä-Halttunen, P. (2018). Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Jyväskylä: Atena Kustannus.
 • Kallionpää, O. (2014). Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37 (4), 60–78.
 • Pentikäinen, J. (2019). Työpajamalliin perustuva kirjoittamisen kouluopetus: eksplisiittisestä opetuksesta toimijuuteen. Scriptum: Creative Writing Research Journal, 6 (1), 79–111.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus