OKLS3239 Osaaminen ja asiantuntijuus 3: Teemaharjoittelu (ped) (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

SISÄLTÖ

- Ilmiökokonaisuuksien suunnittelu, toteutus, arviointi ja reflektio
- Koulutuksen, kasvatuksen ja toimintaympäristöjen toimintakulttuuri sekä edellä mainittujen tukirakenteet ja toiminnot

SUORITUSTAVAT

- Yksilö- ja ryhmäohjaus (Opettajankoulutuslaitoksen henkilöstön ohjaamana) ja oman toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
-Iilmiöpohjainen toteutus ja erilaisten ilmiöiden tarkastelu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa havainnoida koulutuksen, kasvatuksen ja työyhteisöjen toimintakultturien erilaisia piirteitä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajoja teemakokonaisuuksia
- osaa ohjata, tukea ja reflektoida erilaisia kasvatuksen, koulutuksen ja toimintaympäristöjen prosesseja

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Yksilö- ja ryhmäohjaus (Opettajankoulutuslaitoksen henkilöstön ohjaamana) ja oman toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta