MUTY1017 Kuvataiteen materiaalit ja praktiikat (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan kuvataiteen eri materiaaleihin ja praktiikoihin kuten hiili- ja lyijykynäpiirustukseen, akryylimaalaukseen, sekatekniikkaan, ympäristötaiteeseen, videoon ja omaan kehoon ilmaisun välineenä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa kuvataiteessa käytettäviä materiaaleja ja praktiikoita omien materiaalikokeilujen ja työskentelyn kautta
• oppii katsomaan taidetta eri näkökulmista oman tekemisen kautta
• tuntee Jyväskylän keskeisimpiä taidelaitoksia ja -toimijoita
• oppii työstämään ryhmässä yhteisöllistä ympäristöteosta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen ja tentin tai oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus