MUTY1015 Finlandia-raati (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston kanssa järjestettävään raati, jossa esitellään kuluvan vuoden Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat. Tapahtuma on julkinen ja avoin kaikille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

osaa suunnitella ja toteuttaa saamansa tehtävän sille asetettujen tavoitteiden ja aikataulun puitteissa

osaa toimia vastuullisesti yhteistyökumppanin kanssa

on saanut kokemusta julkisesta esiintymisestä asiantuntijaroolissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Perehtyminen yhteen Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaseen ja sen esittely.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus