MUTA1101 Soveltava taidetoiminta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Soveltava taidetoiminta tutkimuskohteena ja palvelumuotoiluna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee soveltavan taidetoiminnan eri muotoja ja käytäntöjä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidetoimintaa käyttäjäryhmien erityistarpeiden lähtökohdista
  • osaa tarkastella taidetoimintaa monialaisessa työympäristössä ja jaetun ammattiosaamisen avulla toteutettavana työnä
  • tuntee soveltavan taidetoiminnan eettiset erityisvaatimukset
  • tuntee soveltavan taidetoiminnan tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä monitieteisesti.

Kirjallisuus

  • Pääjoki, Tarja; Tikkaoja, Oona (eds.): Taide palvelee: soveltavan taiteen palvelumuotoilu. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 45. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018.
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-456-285-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta