MUPS1120 Valinnaiset luentokurssit ja muut opinnot (3–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa tai muussa yliopiston laitoksessa tarjottavat, opiskelijan omaan erikoistumisalaan soveltuvat kurssit, kirjatentit tai muut vastaavat. Musiikkikampuksella tarjottavat, omaan erikoistumisalaan soveltuvat opinnot. Sovitaan yhdessä hops-ohjaajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt omaa asiantuntemustaan valitsemansa opintojakson avulla
- osaa perustella opintojakson liittymisen oman osaamisensa kehittämiseen

Lisätietoja

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta