MUPS1051 Musiikkiteknologiaprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tehdään musiikkiteknologian hyödyntämiseen tai kehittämiseen liittyvä projektityö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- suunnitella omaehtoisesti musiikkiteknologiaa musiikkitieteeseen, musiikkikasvatukseen tai musiikkiterapiaan soveltavan projektin

- soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin

- arvioida osaamistaan ja oppimistaan projektityön näkökulmasta.

- suunnitella omaehtoisesti musiikkiteknologiaa musiikkitieteeseen, musiikkikasvatukseen tai musiikkiterapiaan soveltavan projektin

- soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin

- arvioida osaamistaan ja oppimistaan projektityön näkökulmasta


Lisätietoja

Ajoitus: 1. tai 2. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annettujen tehtävien suorittaminen ja raportointi hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta